Norway, Nesttun
January 3, 2023

Teknisk Koordinator / Technical Co-ordinator (Bergen, Norway)

I Sharecat er en av våre viktigste oppgaver å sørge for at våre kunder har korrekt data og dokumentasjon tilgjengelig; strukturert og systematisert på en oversiktlig og harmonisk måte. Vi jobber mot de store aktørene på norsk sokkel, men også mot internasjonale aktører innenfor olje & gass og kjemikalie.

Som teknisk koordinator vil dine arbeidsoppgaver blant annet være å kvalitetssikre informasjon og dokumentasjon slik at de som jobber ute på installasjoner får korrekt utstyr ut til plattformen. Du vil jobbe både i våre kunders ERP-system samt i våre egne systemer. Du vil håndtere data fra kunden som kommer inn i form av for eksempel bestillinger, tegninger, reservedelslister osv. Din oppgave blir å strukturere og linke informasjon opp mot andre enheter og deretter laste det tilbake i kundens systemer. Du vil jobbe tett opp mot våre kunder og du vil få muligheten til å lære mye om forskjellig type utstyr som benyttes og dokumentasjon knyttet til dette. Vi jobber integrert mot våre kunder som i all hovedsak er store aktører innenfor sektorene olje og gass samt kjemikalie.  

Skal du lykkes i denne stillingen, tror vi det er viktig at du liker å jobbe strukturert og prosessuelt. Du evner å jobbe i flere dataprogrammer samtidig og du liker å få nye problemstillinger som skal løses. Vi verdsetter at du har øye for detaljer fordi vi er opptatt av å levere god kvalitet på arbeidet vårt. Det er ønskelig at du har teknisk forståelse og liker å sette deg inn i teknisk dokumentasjon og tegninger. Det er viktig at du behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Høyere utdannelse er i utgangspunktet et krav, men kan kompenseres med relevant erfaring.  

Vi i Sharecat har et arbeidsmiljø som er preget av at vi er opptatt av å se folk, vi er positive og hjelpsomme. Vi jobber i team og sammen ønsker vi å lykkes til beste for våre kunder.  

Synes du dette høres spennende ut, ber vi deg ta kontakt med Cecilie Mangerøy Fauske på telefon 93416591.

(Please send your CV and cover letter to careers@sharecat.com)